Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pomocy społecznej w roku 2013.

Informujemy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania profilaktyki i rozwiązywania problem w alkoholowych oraz pomocy społecznej w roku...